Tvrdoměry

Společnost Hardcon dodává v oblasti měření tvrdosti materiálů širokou škálu přístrojů. V nabídce jsou zařízení od nejjednodušších, samostatně stojících tvrdoměrů, po vysoce propracované, plně automatizované systémy, určené pro nepřetržitý provoz v automobilovém, či leteckém průmyslu. Přístroje se vyznačují velmi vysokou spolehlivostí a přesností měření při zachování zajímavé ceny.

V oblasti přenosných tvrdoměrů jsme se zaměřili na malé, velmi snadno ovladatelné a přesné přístroje s výměnnými sondami s automatickým snímáním polohy pro metodu dle Leeba (dynamická metoda) i ultrazvukovou metodu (UCI).