Tvrdoměry

plně automatizovaný mikrotvrdoměr HARDCON

Nabízíme spolehlivá a přesná řešení pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti. Naleznete u nás stolní i přenosná zařízení pro měření tvrdosti dle Vickerse, Knoopa, Rockwella, Brinella, případně i Leeba. K přístrojům dodáváme potřebné upínací přípravky jak v typizovaném provedení, tak také „na míru“ a certifikované kalibrační destičky, či měrky.

Spotřební materiál pro metalografii

Dodáváme spotřební materiál předního evropského výrobce, se kterým máme vlastní velmi dobré zkušenosti, jak z pohledu životnosti brusných materiálů, tak z hlediska účinosti chemických přípravků. Výsledky, které je s těmito materiály možno dosáhnout jasně vypovýdají o péči jakou jejich výrobce věnuje vývoji a zároveň jak reflektuje na praxi materiálových laboratoří.

Metalografie Mikroskopie

V oblasti vyhodnocování materiálů na základě obrazové analýzy je kladen nejvyšší důraz na kvalitu produktů. Zařízení jsou předem ověřována, aby poskytovala jak vysoký pracovní komfort, tak prvotřídní výsledky. Velký důraz je kladen také na digitalizaci a postprocesing.